SẢN PHẨM:
QUY CÁCH:
HộP
updating
ĐƠN VỊ TÍNH: Bộ
MIỆNG: updating
ĐÁY: updating
CAO: updating
DUNG TÍCH: updating