Trong trường hợp sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất. Bạn vui lòng mang sản phẩm đến cửa hàng hoặc đại lý nơi mua hàng để được hỗ trợ nhé.