SẢN PHẨM:
QUY CÁCH:
Khay
updating
ĐƠN VỊ TÍNH: Cái
MIỆNG: updating
ĐÁY: updating
CAO: updating
DUNG TÍCH: updating